Ja no har du levd lenge,

    tenk heile 50 år

    og dagar som er gjengne

Og eg trur eg vil frambera

ei personleg takk til sist,

I den tid eg her fekk vera -

var det sumt som nok var trist.

Men av sume ljose minne,

hev eg mest frå Ungbjørks' lag

Stundom gjev dei sol i sinnet,

og gjer hugtung natt til dag.

        Lars Skår

    har nok bode ymse kår

    Det hev ikkje alltid vore

    særleg greidt å vera, du.

    Men det som hev fram deg bore

    er vel nett - du hadde tru !

 

Foto: S. Lien